Rok założenia 1993
Polski English
Strona główna

...Twój uśmiech ...nasz cel

Kontakt

55-100 Trzebnica

ul. Obornicka 41A

tel. 71 312 14 06

tel.kom. 601 73 55 77

Mapa dojazdu

Poleć Nas

Białe zęby w godzinę

więcej o wybielaniu zębów

Umów się
na wizytę
Online

Wypełnij formularz

Regulamin

 1. W  Q- DENTAL  stosowane są procedury, mające na celu najwyższy poziom usług jak i realizację praw pacjenta, związanych z rzetelną informacją dotyczącą zdrowia, rodzaju i zakresu świadczeń. Zbierane dane pacjentów są poufne i służą do celów leczniczych. Chronione są zabezpieczeniami komputerowymi, a pracownicy praktyki związani są tajemnicą zawodową.
 2. Podczas pierwszej wizyty pacjenci proszeni są o wypełnienie formularza, który dotyczy ich stanu zdrowia, przyjmowanych leków, a także danych kontaktowych. Jest to ważne, aby zapewnić pacjentom bezpieczeństwo podczas udzielania świadczeń. Informacje zawarte w formularzu brane są pod uwagę podczas wyboru metod leczenia, rodzaju znieczulenia i przepisywanych leków.
 3. Leczenie prowadzone jest po wyrażeniu zgody przez pacjenta, która wg. Przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza ,może byc wyrażona ustnie, a samo zachowanie pacjenta, który w sposób niebudzący  wątpliwości  poddaje się leczeniu jest równoznaczne z wolą poddania się procedurom. W Q -DENTAL  w przypadku zabiegów operacyjnych i inwazyjnych  pacjenci proszeni są o wyrażenie zgody na piśmie.
 4. Lekarz stomatolog ma obowiązek poinformować pacjenta przed podjęciem leczenia o wybranej metodzie i ewentualnym ryzyku związanym z leczeniem, co wynika z przepisów o zawodzie lekarza. W  Q- DENTAL  udzielana jest gwarancja na wykonane prace protetyczne pod warunkiem regularnych wizyt kontrolnych pacjenta co pół roku. Gwarancja nie dotyczy natomiast rezultatów samego leczenia, bo tych zagwarantować się nie da i prawo nie przewiduje takich możliwości. Efekt leczenia zależy bowiem od wielu czynników, w tym od osobniczej zdolności regeneracyjnej pacjenta, które są indywidualne i nieprzewidywalne.
 5. Warunki gwarancji:
  • Gwarancja swoim zakresem obejmuje wady  fizyczne produktu, tkwiące w produkcie, nie dotyczy innych wad, w szczególności powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu.
  • W razie ujawnienia w okresie gwarancji wady, tkwiącej w produkcie a powodującej wadliwe działanie protezy, zostanie ona usunięta bezpłatnie.
  • Nie są objęte zakresem gwarancji np:
  • zmiany estetyki kształtu i koloru po zacementowaniu pracy, której ostateczną akceptację pacjent podejmuje przed zacementowaniem na ostatniej wizycie kontrolnej
  • prace protetyczne, w których bez zgody gwaranta dokonano jakichkolwiek zmian
  • uszkodzenia, powstałe na skutek uczestnictwa w wypadkach komunikacyjnych lub na skutek urazu
  • uszkodzenia spowodowane używaniem niezgodnym z przeznaczeniem
  • wady powstałe wskutek uszkodzenia mechanicznego
  • wady wynikłe z przyczyny czynników zewnętrznych
  • okresowe kontrole, naprawa i wymiana, wynikające z normalnego użytkowania
  • przebarwienia od nikotyny i kamienia nazębnego
  • gwarancja nie obejumuje stanu zębów filarowych oraz leczenia
  • Gwarancja jest ważna od oddania gotowej pracy protetycznej przez okres kolejnych 5 lat w przypadku protez stałych i 2 lat w przypadku protez ruchomych.Na wypełnienia obowiązuje 1 rok gwarancji.
  • Niezgłoszenie wady w okresie 30 dni od jej zaistnienia, powoduje utratę uprawnień ,wynikających z gwarancji.
  • Uprawniony z gwarancji zobowiązuje się dostarczyć produkt do Q-DENTAL w stanie kompletnym wraz z rachunkiem
  • Korzystanie z gwarancji wymaga ponadto:
  • poddawania się profesjonalnej higienizacji w terminie co pół roku
  • regularnego poddawania się leczeniu zmian próchnicowych
 6. Wizyty ustalane są za pośrednictwem telefonu stacjonarnego, komórkowego, na drodze mailowej  lub osobiście.
 7. W przypadku nieodwołania przez pacjenta umówionej wcześniej wizyty, na minimum 1 dzień przed terminem(sms, tel,mail)-będzie pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł.
 8. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi.
Członek
Polskiego
Stowarzyszenia
Implantologicznego
Copyright © QDENTAL 2009